Fine monuments

Some of you will have fine monuments by which the living may remember the evil done to you. Some of you will have only crude wooden crosses or painted rocks, while yet others of you must remain hidden in the shadows of history. You are in any case part of an ancient procession, and so it is always possible the giant’s cairn was erected to mark the site of some such tragedy long ago when young innocents were slaughtered in war.

This aside, it is not easy to think of reasons for its standing. One can see why on lower ground our ancestors might have wished to commemorate a victory or a king.

But why stack heavy stones to above a man’s height in so high and remote a place as this?

— Kazuo Ishiguro, The Buried Giant

Bazılarınızın, size yapılan kötülüğü yaşayanlar hatırlasın diye dikilmiş güzel anıtlarınız olacak.  Bazılarınızınsa, sadece kaba tahta haçları ya da boyalı taşları; bazılarınız da tarihin karanlığına gömülü kalmaya mahkûm olacaksınız. 

Her halükârda kadim bir kafilenin parçasısınız; yani devin yığma taşları da uzun zaman önce, savaş sırasında masum çocukların katledildiği bir trajedinin yerini işaretlemek üzere dikilmiş olabilir pekâlâ. Böyle bir taş anıt dikmek için bundan başka bir sebep bulmak zor. 

Atalarımızın alçak arazide bir zaferi ya da kralı anmak istemesi anlaşılırdır.  Ama böylesine yüksek ve ücra bir yerde ağır taşları adam boyuncu aşacak şekilde üst üste niçin yığsınlar?

— Çeviren: Roza Hakmen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: