Minerva with the Muses

No, the menace of the supernatural is that it attacks where modern minds are weakest, where we have abandoned our protective armor of superstition and have no substitute defense.

— Shirley Jackson, The Haunting of Hill House

Hayır, doğaüstü olayların tehlikesi çağdaş zihinlerin en zayıf olduğu noktadan saldırmalarıdır; o yerde koruyucu batıl inanç zırhımızı çıkarmış, başka bir korunma yöntemi de benimsememiş oluruz.

— Çeviren: Dost Körpe

Image: Jacques Stella, The Goddess Minerva with the Muses (The Louvre)

Leave a Reply

%d