Power to poison sleep

We rest; a dream has power to poison sleep.

We rise; one wand’ring thought pollutes the day.

We feel, conceive, or reason; laugh, or weep,

Embrace fond woe, or cast our cares away;

It is the same: for, be it joy or sorrow,

The path of its departure still is free.

Man’s yesterday may ne’er be like his morrow;

Naught may endure but mutability.

— Percy Shelley, “Mutability”

Yatarız; bir düş, uykuyu zehirlemeye kadir,

Kalkarız; başıboş bir düşünce günü kireletir,

Hisseder, düşünür, akıl yürütürüz; ağlar ya da güleriz,

Sevgili acılarımızı kucaklar, tasalarımızı def ederiz

Hep aynı, ister keder, ister neşe,

Çıkış yolu serbesttir yine de

İnsanın dünü asla yarını gibi olamaz,

Değişim dışında hiçbir şey ayakta duramaz.

— Çeviren: Duygu Akın

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: