Power to poison sleep

We rest; a dream has power to poison sleep.

We rise; one wand’ring thought pollutes the day.

We feel, conceive, or reason; laugh, or weep,

Embrace fond woe, or cast our cares away;

It is the same: for, be it joy or sorrow,

The path of its departure still is free.

Man’s yesterday may ne’er be like his morrow;

Naught may endure but mutability.

— Percy Shelley, “Mutability”

Yatarız; bir düş, uykuyu zehirlemeye kadir,

Kalkarız; başıboş bir düşünce günü kireletir,

Hisseder, düşünür, akıl yürütürüz; ağlar ya da güleriz,

Sevgili acılarımızı kucaklar, tasalarımızı def ederiz

Hep aynı, ister keder, ister neşe,

Çıkış yolu serbesttir yine de

İnsanın dünü asla yarını gibi olamaz,

Değişim dışında hiçbir şey ayakta duramaz.

— Çeviren: Duygu Akın

Leave a Reply

%d bloggers like this: