Future/light

For mortals, the future was a darkness from which they hoped light would pour.

Ahmet Altan, Like a Sword Wound (English translation: Brendan Freely and Yelda Türedi)

Gelecek, insanların içinden bir ışık fışkıracağını bekledikleri bir karanlıktı faniler için.

— Ahmet Altan, Kılıç Yarası Gibi

Leave a Reply

%d bloggers like this: