Birbirine aşina duvarlar arasında

between the earth and sky tiny houses
murmuring rooms, half-open windows
utensils, chairs, a weary table
small habits, worn-out tastes
a handful of dust, an afternoon shadow
and time sitting proudly in a corner seat
 
between walls familiar to one another
so many belongings, so much anguish, so little love
a little bit of salt taken from the sea, a light-hearted feeling
from the sun, a kiss, a laugh
whispers, the mist on the flowers in the vase
and the smell of death
pervading the moment’s haste


between the earth and sky a gathering of souls
a cup of wrath, immense grief
screams, entreaties, deep silence
and this thirst for life
which keeps flowing
and flowing
hitting against the veins of tiny houses

Ayten Mutlu, “People” (English translation: Suat Karantay)

yerle gök arasında küçücük evler

mırıldanan odalar, aralık pencereler

kap kacak, sandalyeler, yorgun bir masa

küçük alışkanlıklar, yıpranmış tatlar

bir avuç toz, bir ikindi gölgesi

köşe minderine kurulmuş zaman

birbirine aşina duvarlar arasında

ne çok eşya, ne çok kaygı, ne az sevgi

denizden koparılmış birazcık tuz, güneşten

sereserpe bir duygu, bir öpücük, bir kahkaha

fısıltılar, vazodaki çiçeklerin buğusu

ve anların telaşına

sinmiş ölüm kokusu

yerle gök arasında bir öbek can

bir tas öfke, denizler dolusu gam

çığlıklar, yakarışlar ve derin susku

ve küçücük evlerin damarlarına

çarpa çarpa akıp duran

akıp duran

bu yaşama arzusu

Ayten Mutlu, “İnsan”

Images:

Jacques Linard, Basket of Pomegranates, Peaches and Grapes; The Louvre

Lubin Baugin, Still Life with Chessboard; The Louvre

Sébastien Stoskopff, Statuette, Books, Chip-Wood Box and Shells; The Louvre

Pierre Dupuis, Basket of Grapes; The Louvre

Leave a Reply

%d