İlk rast geldiğimiz insan

How easily people can read each other!… And there I was, trying so hard to penetrate someone else’s mind, to find out if the soul hiding inside it was ordered or in turmoil.  For even the most wretched and simpleminded man could be a surprise, even a fool could have a soul whose torments were a constant source of amazement.  Why are we so slow to see this, and why do we assume that it is the easiest thing in the world to know and judge another?  Why, when we are reluctant even to describe a wedge of cheese we are seeing for the first time, do we draw our final conclusions from our first encounters with people, and happily dismiss them?

Sabahattin Ali, Madonna in a Fur Coat (English translation: Maureen Freely and Alexander Dawe)

İnsanlar birbirlerini ne kadar iyi anlıyorladı… Bir de ben bu halimle kalkıp başka bir insanın kafasının içini tahlil etmek, onun düz veya karışık ruhunu görmek istiyordum.  Dünyanın en basit, en zavallı, hatta en ahmak adamı bile, insanı hayretten hayrete düşürecek ne müthiş ve karışık bir ruha maliktir!… Niçin bunu alamaktan bu kadar kaçıyor ve insan dedikleri mahluku anlaşılması ve hakkında hüküm verilmesi en kolay şeylerden biri zannediyoruz?  Niçin ilk defa gördüğümüz bir peynirin evsafı hakkında söz söylemekten kaçtığımız halde ilk rast geldiğimiz insan hakkında son kararımızı verip gönül rahatıyla öteye geçiveriyoruz?

Sabahattin Ali, Kürk Mantolu Madonna

Images: Banksy

Leave a Reply

%d