Love in the Days of Rebellion

Excerpted from Love in the Days of Rebellion, by Ahmet Altan, English translation by Brendan Freely and Yelda Türedi

He stood and paced with a joy he couldn’t resist; without being sure if this had come to mind at that moment or if he’d read it somewhere, he said:

“Whatever it is for nature to make diamonds from fossils, dried branches, and leftover bones, happiness is the same for people, to create something valuable from things that have no value, to create priceless jewelry from the sweepings of our souls.  It’s difficult and painstaking work, just as we can’t find diamonds in every terrain, we might not find happiness in each person’s soul… Still, even though it is rare, happiness does exist, just as diamonds exist.”

Önü alınmaz bir sevinçle ayağa kalkıp dolaşırken, bir yerden mi okuduğunu, yoksa o anda aklına birdenbire mi geldiğini kendisinin de kestiremediği sözleri söyledi:

– Fosillerden, kurumuş dal parçalarından, kemik artıklarından elmas yapmak tabiat için neyse, saadet de beşer için odur, kıymetsiz şeylerden kıymetli bir şey yaratmak, ruhumuzdaki süprüntülerden paha biçilmez mücevherler yapmak.  Zor ve meşakkatli bir iş, tabiatın her parçasında elmas bulamadığımız gibi her insanın ruhunda da saadet bulamayabiliriz… Ama az da olsa, elmaslar gibi saadetler de var.

Ahmet Altan, İsyan Günlerinde Aşk, 374

Leave a Reply

%d