George Orwell’s moral support

Zihnimde George Orwell, bana moral aşılıyordu: “Evrensel yalanlar çağında gerçeği söylemek, devrimci bir eylemdir.”

I drew on George Orwell’s moral support: “In a time of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act.”

Can Dündar, Tutuklandık / We Are Arrested

Leave a Reply

%d bloggers like this: