Fellow humans

Sizin İçin 

by Orhan Veli Kanık

Sizin için insan kardeşlerim,

For you, fellow humans,

Her şey sizin için;

Everything is for you;

Gece de sizin için, gündüz de;

The night is for you, and the day;

Gündüz gün ışığı, gece ay ışığı;

The day’s sunlight, the night’s moonlight;

Ay ışığında yapraklar;

The leaves in the moonlight;

Yapraklarda merak;

There is wonder in the leaves;

Yapraklarda akıl;

There is reason in the leaves;

Gün ışığında binbir yeşil;

In the light of day a thousand shades of green;

Sarılar da sizin için, pembeler de;

The yellows are for you, and the pinks;

Tenin avuca değişi,

The change of hues in the palm of a hand,

Sıcaklığı,

Warmth,

Yumuşaklığı;

Softness;

Yatıştaki rahatlık;

The comfort of calming down;

Merhabalar sizin için;

The greetings are for you;

Sizin için limanda sallanan direkler;

For you the masts wave in the harbor;

Günlerin isimleri,

The days’ names,

Ayların isimleri,

The months’ names,

Kayıkların boyaları sizin için;

The painted kayaks are for you,

Sizin için postacının ayağı,

For you the letter carrier’s feet,

Testicinin eli;

The potter’s hands;

Alınlardan akan ter,

The sweat that streams down foreheads,

Cephelerde harcanan kurşun;

Bullets shot on the frontline;

Sizin için mezarlar, mezar taşları,

For you the graves, the headstones,

Hapishaneler, kelepçeler, idam cezaları;

The jails, the handcuffs, the death sentences;

Sizin için;

For you;

Her şey sizin için.

Everything is for you.

(English translation by E. Geddes)

Leave a Reply

%d