Maybe alone (or not)

Arife Kalender – Yalnız Mı (Am I alone)

Ben şimdi yalnız mıyım


Am I alone now

tek başıma bir geceyi izlerken

while watching a night alone

ilkin sen giriyorsun içeriye

first you are coming inside


ardından seninle gelenler

after are those coming with you

dost düşman

friend, enemy

her şey ve herkes burada

everything and everyone are here

bir koronun uğultusu

a choir’s noise

çarpıyor duvarlara

resounding off the walls

zaman duruyor mekân yok

time stops, there is no space

yüzün yitince başkaları çıkıyor

when your face disappears others are coming

ben şimdi yalnız mıyım

am I alone now

bunca kalabalık ortasında

in the midst of this crowd

English translation by E. Geddes

Leave a Reply

%d