Prospective Immigrants (Göçmen Adaylar)

Prospective Immigrants Please Note – Göçmen Adaylar, Lütfen Dikkat

by Adrienne Rich

Either you will
go through this door
or you will not go through.

Bu kapıdan
ya geçeceksiniz
ya da geçmeyeceksiniz.

If you go through
there is always the risk
of remembering your name.

Geçerseniz,
her zaman adınızı hatırlamanız
tehlikesi olduğunu unutmayın.

Things look at you doubly
and you must look back
and let them happen.

Her şey gözlerini dikecektir size
siz de onlara öyle bakın
ve bırakın ne olursa olsun.

If you do not go through
it is possible
to live worthily

Eğer kapıdan geçemezseniz,
o zaman
saygın bir hayat yaşamanız

to maintain your attitudes
to hold your position
to die bravely

inançlarınıza bağlı
konumunuzu değiştirmeden
kahramanca ölmeniz mümkün

but much will blind you,
much will evade you,
at what cost who knows?

ama pekçok şey kör edecektir sizi,
pekçok şey sizi görmezden gelecektir,
kim bilir ne pahasına?

The door itself makes no promises.

It is only a door.

Kapının kendisi
hiçbir konuda söz vermiyor.
Kapı, sadece bir kapı işte.

One thought on “Prospective Immigrants (Göçmen Adaylar)

Leave a Reply

%d bloggers like this: