LİR, 11 – 14

LİR – LYRE

by İlhan Berk

11.

Anlaşılıveren şiirden hep kuşku duydum.

Ben dünyaya imgeler olarak bakarım, öyle görürüm.

(Çocuklar gibi.)

İmgeler benim evimdir.

I’m always suspicious of poems I understand.

I look at the world as images, I see it that way.

(Like children.)

Images are my home.

12.  

Ben şiiri her seferinde bozguna sokmayı (sous rature) nerdeyse amaçladığımı söyleyebilirim.

I could say that it was almost always my aim to rout (sous rature) the poem.

13. 

Lir ile şiir birbirlerini bilmezler.

(Uzak bir şiir ufku çizgisi.)

The lyre and the poem are strangers to each other.

(A distant poem, line of the horizon…)

14.

Yanızca şairlerin umudu yoktur.

Only poets have no hope.

English translation by George Messo

Henri Martin, August Macke, Terracotta c. 490 BC

Leave a Reply

%d bloggers like this: