LİR, 9 – 10

LİR – LYRE

by İlhan Berk

9. 

Bir şiiri bitirdiğimde benim değilmiş gibi bakarım.

Benim olduğunu çok sonra anlarım.

(Güneş battığı yeri bilmek ister.)

When I finish a poem I view it as if it were not mine.  

Much later I know it’s mine.

(The sun wants to know where it sinks.)

10.

Her şiir ölümü, şiddeti (şiddet ve yazı iç içedir), karanlığı içerir.

(Arıların vahiyle çiçeklerden bal topladığını okudum.)

Every poem harbors death, violence (violence and writing, on inside the other), darkness

(I read that bees collect pollen from among empty flowers.)

English translation by George Messo

Paintings by Ivan Aivasovsky

Leave a Reply

%d bloggers like this: