Cloud Atlas

Souls cross ages like clouds cross skies, an’ tho’ a cloud’s shape nor hue nor size don’t stay the same, it’s still a cloud an’ so is a soul.  Who can say where the cloud’s blowed from or who the soul’ll be ‘morrow?  

Bulutlar gökleri nası’ aşıyo’sa ruhlar da çağları ööle aşar, bi’ bulutun şekli, rengi büyüklüğü aynı kalmasa da hâlâ bi’ buluttur be ruhlar da ööledir.  Bututun bi’ yere ner’den uçup geldiğini ya da ruhun yarın kim ol’cağını kim sööylebilir ki?

David Mitchell, Cloud Atlas (Çeviren: Bilge Gündüz)

Leave a Reply

%d bloggers like this: