Subversion

Rights are susceptible to subversion, as even granite is susceptible to erosion.  …In a cycle as old as tribalism, ignorance of the Other engenders fear; fear engenders hatred; hatred engenders violence; violence engenders further violence until the only “rights,” the only law, are whatever is willed by the most powerful.

Nasıl granit bile erozyona karşı hassassa, haklar da çiğnenmeye öyle açıktır.  …Öteki’ne karşı cehaletin nasıl korkuyu doğurduğunu, korkunun nasıl nefreti doğurduğunu, nefretin nasıl şiddeti doğurduğunu, şiddetinse nasıl daha fazla şiddeti doğurduğunu açıklıyor, ta ki bütün “haklar,” bütün yasalar en güçlünün isteklerine göre şekillenene dek.

David Mitchell, Cloud Atlas

Çeviren: Bilge Gündüz

Leave a Reply

%d bloggers like this: