Science is a candle in the dark

We wait for light, but behold darkness.

ISAIAH 59:9

Işığı bekliyor, fakat karanlığa sığınıyoruz. 

İŞAYA 59:9

It is better to light one candle than to curse the darkness.

ADAGE

Karanlığı lanetlemektense, bir mum yakmalıyız. 

ÖZDEYİŞ 

All our science, measured against reality, is primitive and childlike — and yet it is the most precious thing we have.

ALBERT EINSTEIN

Gerçeklikle karşılaştırıldığında, bilimde vardığımız düzey ilkeldir, çocuk oyuncağıdır.
Ama sahip olduğumuz en değerli şey de odur. 

ALBERT EİNSTEİN 

Epigraphs from Carl Sagan’s THE DEMON-HAUNTED WORLD: Science as a Candle in the Dark / KARANLIK BİR DÜNYADA BİLİMİN MUM IŞIĞI 

Çeviren: Miyase Göktepeli

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: