The closest “crosshatching”

“Corwi?”

“Boss?”

“You know that area: is there any chance we’re looking at breach?”

There were seconds of silence.

“Doesn’t seem likely.  That area’s mostly pretty total.  And Pocost Village, that whole project, certainly is.”

“Some of GunterStrász, though…”

“Yeah but.  The closest crosshatching is hundreds of meters away.  They couldn’t have…” It would have been an extraordinary risk on the part of the murderer or murderers.  “I reckon we can assume,” she said.

“Corwi?”

“Patron?”

“Sen buraları iyi bilirsin.  Bir ihlâl söz konusu olabilir mi?”

Bir süre sessizlik oldu.

“Sanmıyorum.  Bu bölge çoğunlukla Beszele ait ve projenin tamamı olan Pocost Kasabası da öyle.”

“Buna rağmen Günter Caddesi nin bazı bölgeleri…”

“Evet.  Ama en yakın kavşak yüzlerce metre ileride.  Pek mümkün görünmüyor…”  Katil ya da katiller açısından bu çok büyük bur tehlike olurdu.  “Öyle olduğunu var sayabiliriz,” dedi Corwi.

China Miéville

The City & The City / Şehir & Şehir

Çeviren: Mehtap Gün Ayral

Leave a Reply

%d bloggers like this: