Bir küçük düşünsel çatlamaya yol

Arapça kökenli “hüzün” kelimesi Kuran’da bugün Türkçede kullanılana yakın bir anlamda iki ayette, ayrıca “hazen” şekilde üç ayette daha geçiyor.  Hazreti Muhammed’in karısı Hatice ile amcası Ebu Talip’in öldüğü yıl için “senetül hüzn” (hüzün yılı) denmesi, kelimenin ruhsal tarafı ağır basan bir kayıptan kaynaklanan bir duyguyu anlattığını kanıtlıyor.  Okudukları, kelimenin bir kayıpla, onun yarattığı ruhsal acı ve kederle ilgili anlamının daha sonraki yüzyıllarda İslâm tarihinde bir küçük düşünsel çatlamaya yol açtığını, iki temel görüşün öne çıktığını sezdiriyor…

The word hüzün, or melancholy, in modern Turkish is rooted in and close in meaning to the Arabic word, appearing twice as hüzn and three more times as hazen in verses of the Koran.  The Prophet Muhammed called the year that both his wife Hatice and his uncle, Ebu Talip, died Senetül hüzn (Hüzün yılı, or Year of melancholy), signifying the deep sense of spiritual pain and loss the word is meant to convey.  Reading over the course of several hundred years of Islamic history, two divergent uses of hüzün seem to emerge and in so doing indicate the opening of a small philosophical fault line in perspectives on melancholy…

Orhan Pamuk, İstanbul

(English by E. Geddes)

Leave a Reply

%d