Palamut

As soon as one man was recognized by another as a sentient, thinking Being, similar to himself, the desire or the need to communicate to him his sentiments and thoughts made him seek the means to do so.

Bir insan başka biri tarafından hisseden, düşünen ve kendine benzeyen bir varlık olarak tanıdığı anda ona kendi hislerini ve düşüncelerini iletme arzusu ya da gereksinimi, bunun araçlarını aramaya yöneltir.

Rousseau

Leave a Reply

%d bloggers like this: