Site icon Hatter Tea Party

Üçüncü bir ad yoktur

“Dante and Shakespeare divide the modern world between them.  There is no third.”

Dante ile Shakespeare çağdaş dünyayı aralarında paylaşır. Bu iki ada eklenebilecek üçüncü bir ad yoktur.

-T.S. Eliot

Exit mobile version