12th night

II.iv.75

Now, the melancholy god protect thee, and 

the tailor make thy doublet of changeable 

taffeta, for thy mind is a very opal.  I would 

have men of such constancy put to sea, that 

their business might be everything and their 

intent everywhere; for that’s it that always 

makes a good voyage of nothing.

Hüzünler tanrısı gözetsin seni.  Terzin 

yanardöner taftadan diksin yeleğini.  Çünkü 

sende de biraz döneklik var.  Elimde

olsa böyle hiç yapalamadan giden adamları 

denize salardım.  Her işe el atsın, her yönde yol alsın

ve koskocaman bir hiçliğe yelken açsın diye. 

III.i.70

This fellow is wise enough to play the fool,

And to do that well craves a kind of wit.

He must observe their mood on whom he jests,

The quality of persons, and the time, 

And, like the haggard, check at every feather

That comes before his eye.  This is a practice

As full of labour as a wise man’s art;

For folly that he wisely shows is fit;

But wise men, folly-fallen, quite taint their wit.

Deli geçinecek kadar akıllı bu adam.

Bunun için de keskin bir zekâ gerek.

Alaya aldığı kişinin huyunu suyunu,

Zamanı zemini kollayacak.

Atmaca gibi her tüyün üstüne atlayacak.

Akıllı adamın işi kadar emek ister.

Aklı uyanık soytarı baltayı taşa vurmaz.

Akıllı sapıtmasın bir kez, artık hiç şifa bulmaz.

Çeviren: Sevgi Sanlı

-Shakespeare, Twelfth Night / Onikinci Gece

El Greco, View of Toledo

Leave a Reply

%d