Real likes and dislikes

It is doubtful whether any of them really liked him, man to man, or even woman to man.  But then it is doubtful if he really liked any of them, as man to man, or man to woman.  He wanted them to be happy, and the little world to be perfect.  But any one who wants the world to be perfect must be careful not to have real likes and dislikes.  A general good-will is all you can afford.

İçlerinden herhangi birinin onu gerçekten sevdiği kuşkuluydu.  Ama onun da onlardan herhangi birini gerçekten sevdiği su götürürdü.  Onların mutlu olmalarını ve küçük dünyanın kusursuz olmasını istiyordu.  Ama dünyanın kusursuz olmasını isteyen birinin, gerçekten sevdiği ve sevmediği şeylerin olmamasına dikkat etmesi gerekir.  En fazla, genel bir iyi niyet gösterebilir.

– D.H. Lawrence, The Man Who Loved Islands / Adaları Seven Adam

Çeviren: Celâl Üster

from Never Built New York

Leave a Reply

%d bloggers like this: