Sıralanabilir

From Simulacra and Simulation, Jean Baudrillard

Such is simulation, insofar as it is opposed to representation. 

Representation stems from the principle of the equivalence of the sign and of the real (even if this equivalence is utopian, it is a fundamental axiom).  Simulation, on the contrary, stems from the utopia of the principle of equivalence, from the radical negation of the sign as value, from the sign as the reversion and death sentence of every reference.  Whereas representation attempts to absorb simulation by interpreting it as a false representation, simulation envelops the whole edifice of representation itself as a simulacrum.

Such would be the succession phases of the image:

it is the reflection of a profound reality;

it masks and denatures a profound reality;

it masks the absence of a profound reality;

it has no relation to any reality whatsoever: it is its own pure simulacrum.

Yeniden canlandırmanın karşıtı olan simülasyon işte budur.  Yeniden canlandırma: Gösterge ve gerçeklik arasında bir eşdeğerlik ilkesi (bu eşdeğerlik ütopik bir şey bile olsa temel bir aksiyomdur) bulunduğunu kabul etmektedir.  Oysa simülasyon, eşitlik ilkesi ütopyasına tamamen ters bir şey olup, yüz edilmesi ve öldürülmesi olarak görmektedir.  Simülas-yonu sahte bir yeniden canlandırma biçimi olarak yorumlayarak onu emmeye çalışan yeniden canlandırma düzeninin tamamını sarıp sarmalamaktadır.  

İmgeye özgü çeşitli aşamalar/basamaklar şöyle sıralanabilir:

  • derin bir gerçekliğin yansıması olarak imge
  • derin bir gerçekliği değiştiren ve gizleyen imge
  • derin bir gerçekliğin yokluğunu gizleyen imge
  • gerçekliğin hiçbir çeşidiyle ilişkisi olmayan, kendi kendinin saf simülakrı olan imge

English translation: Sheila Faria Glaser

Çeviren: Oğuz Adanır

Leave a Reply

%d