To wonder

For we, which now behold these present days,

Have eyes to wonder, but lack tongues to praise.

Biz ki güzelliğini bu çağlarda görürüz,

Gözlerimiz hayran da dillerimiz övgüsüz.

Shakespeare

Çeviren: Talât Sait Halman

Leave a Reply

%d bloggers like this: