An excellent plan, no doubt

Excerpted from The Annotated Alice / Açıklamalı Notlarıyla Alice

by Lewis Carroll, edited by Martin Gardner

“The first thing I’ve got to do,” said Alice to herself, as she wandered about in the wood, “is to grow to my right size again; and the second is to find my way into that lovely garden.  I think that will be the best plan.”

“Yapmam gereken ilk şey,” dedi Alice kendi kendine, ormanda dolaşırken, “uzayıp yeniden gerçek boyuma dönmek; ikinci şey o sevimli bahçeye girmenin bir yolunu bulmak.  En iyi plan bu sanırım.”

It sounded an excellent plan, no doubt, and very neatly and simply arranged: the only difficulty was, that she had not the smallest idea how to set about it; and, while she was peering about anxiously among the trees, a little sharp bark just over her head made her look up in a great hurry.

Mükemmel bir plan gibi görünüyordu, kuşkuya yer bırakmıyordu, çok açık ve iyi düşünülmüştü; tek güçlük Alice’in bunu nasıl uygulayacağı konusunda en ufak bir fikrinin olmamasıydı.  Ağaçlar arasında kaygıyla çevresini gözetleyip dururken, başının hemen üstünde peyda olan keskin bir havlama sesinden büyük bir telaşa kapılıp yukarı baktı.

An enormous puppy was looking down at her with large round eyes, and feebly stretching out one paw, trying to touch her.** “Poor little thing!” Said Alice, in a coaxing tone, and she tried hard to whistle to it; but she was terribly frightened all the time at the thought that it might be hungry, in which case it would be very likely to eat her up in spite of all her coaxing.

Dev gibi bir köpek yavrusu kocaman, yuvarlak gözleriyle ona bakıyor, patilerinden birini uzatarak dokunmak istiyordu.*** “Zavallı küçük şey!” dedi Alice tatlı bir ses tonuyla, ona ıslık çalmaya çalıştı; ama hayvanın aç olabileceği, bütün tatlılığına rağmen kendisini bir lokmada mideye indirebileceği düşüncesi ödünü koparıyordu.

**Many commentators have felt that this puppy is out of place in Wonderland, as if it had wandered into Alice’s dream from the real world.  Denis Crutch has observed that it is the only important creature in Wonderland who does not speak to Alice.  Bernard Patten, in The Logic of Alice: Clear Thinking in Wonderland (Prometheus, 2009), adds that the puppy is the only character, apart from Alice, who is not in the least mad.  As rendered by Tenniel, it appears to be a Norfolk terrier.

***Pek çok yorumcu, bu köpek yavrusunun gerçek dünyadan Alice’in rüyasına yolunu kaybetmiş gibi düştüğünü, Harikalar Diyarı’nda yerinin olmadığını düşünmüştür.  Denis Crutch onun, Harikalar Diyarı’ndaki, Alice ile konuşmayan tek önemli yaratık olduğunu gözlemlemiştir. 

Çeviren: Müge Sözen / Osman Çakmakçı

Leave a Reply

%d