Site icon Hatter Tea Party

Running Up That Hill

from The Annotated AliceThrough the Looking Glass and What Alice Found There 

Alice Açıklamalı Notlarıyla —Aynanın İçinden 

by Lewis Carroll & edited by Martin Gardner

çeviren: Müge Sözen 

“Ben yalnızca bahçenin nasıl olduğunu görmek istedim Majesteleri…”

“I only wanted to see what the garden was like, your Majesty—”

“Tamam,” dedi Kraliçe onun başını okşayarak, Alice bundan hiç hoşlanmamıştı.  “‘Bahçe’ dedin de ben ne bahçeler gördüm, onlarla kıyaslandığında bu, çöl sayılır.”

“That’s right,” said the Queen, patting her on the head, which Alice didn’t like at all: “though, when you say ‘garden,’ — I’ve seen gardens, compared with which this would be a wilderness.”

Alice bu konuyu tartışmaya cesaret edemedi, ama devam etti: “Şu tepeye çıkmayı denemeyi düşünmüştüm.”

Alice didn’t dare to argue the point but went on: “—and I thought I’d try and find my way to the top of that hill—” 

“‘Tepe,’ dedin de,” diye araya girdi Kraliçe, “kıyaslandığında buna vadi diyeceğin tepeler gösterebilirim sana.”

“When you say ‘hill,’” the Queen interrupted, “I could show you hills, in comparison with which you’d call that a valley.”

 

“Hiç de demem,” dedi Alice, sonunda Kraliçe’ye karşı çıkmasına kendisi de şaşarak.  “Bir tepe vadi olamaz.  Bu saçmalık…”

“No, I shouldn’t,” said Alice, surprised into contradicting her at last: “a hill ca’n’t be a valley, you know.  That would be nonsense—”

Kızıl Kraliçe başını salladı.  “İstersin ‘saçmalık’ diyebilirsin,” dedi, “ama bununla kıyaslanınca bir sözlük kadar mantıklı olan çok saçmalık duydum!” **

The Red Queen shook her head.  “You may call it ‘nonsense’ if you like,” she said, “but I’ve heard nonsense, compared with which that would be sensible as a dictionary!” ***

**Eddington, The Nature of the Physical World’ün sonuç bölümünde Kızıl Kraliçe’nin bu sözünü, fizikçinin “absürtlük problemi” dediği şeyin incelikeli bir tartışmasıyla bağlantılı olarak alıntılamaktadır.  Eddington kısaca şunu demek ister: Bir fizikçi için, fizik kanunlarının ötesinde bir gerçeği doğrulamak absürt olsa da, aynı zamanda bu, böyle bir gerçekliğin var olmadığını varsaymanın absürtlüğünün yanında bir sözlük kadar mantıklıdır.”

***Eddington, in the concluding chapter of The Nature of the Physical World, quotes this remark of the Red Queen in connection with a subtle discussion of what he calls the physicist’s “problem of nonsense.”  In brief, Eddington argues that, although it may be nonsense for the physicist to affirm a reality of some sort beyond the laws of physics, it is as sensible as a dictionary beside the nonsense of supposing that there is no such reality. 

Exit mobile version