Site icon Hatter Tea Party

Soft Bed Silence

from The Annotated AliceThrough the Looking Glass and What Alice Found There 

Alice Açıklamalı Notlarıyla —Aynanın İçinden 

by Lewis Carroll & edited by Martin Gardner

çeviren: Müge Sözen 

“Hepiniz nasıl bu kadar güzel konuşuyorsunuz?” dedi Alice, bir iltifatla çiçeği yumuşatmayı umarak,  “Daha önce bir sürü bahçede bulundum, ama hiçbir çiçek konuşamıyordu.” 

“How is it you can all talk so nicely?” Alice said, hoping to get it into a better temper by a compliment.  “I’ve been in many gardens before, but none of the flowers could talk.”

“Elini yere koy, toprağı hisset,” dedi Pars Zambağı.  “O zaman nedenini anlayacaksın.”

“Put your hand down, and feel the ground,” said the Tiger-lily.  “Then you’ll know why.”

Alice onun dediğini yaptı.  “Çok sert,” dedi, “ama bunun ne ilgisi olduğunu anlayamadım.”

Alice did so.  “It’s very hard,” she said, “but I don’t see what that has to do with it.”

“Birçok bahçede,” dedi Pars Zambağı, “çiçek tarlalarını çok yumuşak yapıyorlar; bu yüzden çiçekler de hep uyuyor.”

“In most gardens,” the Tiger-lily said, “they make the beds too soft — so that the flowers are always asleep.”

Bu çok iyi bir neden gibi geldi, Alice bunu öğrendiğine sevindi.  “Bunu daha önce hiç düşünmemiştim!” dedi. 

This sounded a very good reason, and Alice was quite pleased to know it.  “I never thought of that before!” she said.  

Bence sen hiç düşünmüyorsun!” dedi Gül oldukça sert bir sesle. 

“It’s my opinion that you never think at all,” the Rose said, in a rather severe voice. 

Exit mobile version