Prospective Immigrants (Göçmen Adaylar)

Prospective Immigrants Please Note – Göçmen Adaylar, Lütfen Dikkat by Adrienne Rich Either you willgo through this dooror you will not go through. Bu kapıdanya geçeceksinizya da geçmeyeceksiniz. If you go throughthere is always the riskof remembering your name. Geçerseniz,her zaman adınızı hatırlamanıztehlikesi olduğunu unutmayın. Things look at you doublyand you must look backand letContinue reading “Prospective Immigrants (Göçmen Adaylar)”