LİR, 11 – 14

LİR – LYRE by İlhan Berk 11. Anlaşılıveren şiirden hep kuşku duydum. Ben dünyaya imgeler olarak bakarım, öyle görürüm. (Çocuklar gibi.) İmgeler benim evimdir. I’m always suspicious of poems I understand. I look at the world as images, I see it that way. (Like children.) Images are my home. 12.   Ben şiiri her seferinde bozgunaContinue reading “LİR, 11 – 14”