They won’t know

Bilmeyecekler They won’t know by Rıfat Ilgaz Geride kalanlara ne bırakacağım, Çocuklarıma, Onların da çocuklarına? What will I leave to those who are left behind, To my children, And to their children? Olsa olsa Karadeniz’den payıma düşeni… Beş on evlek yer gökyüzünden. At most My little piece of the Black Sea, Five or ten acresContinue reading “They won’t know”

Are you there?

VAR MISIN? Are you there? by Ahmet Selcuk İlkan Bütün beyazlarım kirli Bütün yeşillerim uzak Bütün mavilerim kırık All of my whites are dirty All of my greens are far away All of my blues are broken Avuçlarımda siyahlar Sırtımda günahlarla geldim sana Açar mısın kapını My palms are tarnished I came to you withContinue reading “Are you there?”

Cloud Atlas

Souls cross ages like clouds cross skies, an’ tho’ a cloud’s shape nor hue nor size don’t stay the same, it’s still a cloud an’ so is a soul.  Who can say where the cloud’s blowed from or who the soul’ll be ‘morrow?   Bulutlar gökleri nası’ aşıyo’sa ruhlar da çağları ööle aşar, bi’ bulutunContinue reading “Cloud Atlas”

The sound of the key in the lock

Sesler – Sounds by Aziz Nesin   Gecenin bir zamanı evine gelince Kilitte duyuyorsan anahtarın sesini Anla ki yalnızsın When coming home in the evening You hear the sound of the key in the lock Know that you are alone Elektrik düğmesini çevirince Çıt diye bir ses duyuyorsan Anla ki yalnızsın When switching on theContinue reading “The sound of the key in the lock”

LİR, 11 – 14

LİR – LYRE by İlhan Berk 11. Anlaşılıveren şiirden hep kuşku duydum. Ben dünyaya imgeler olarak bakarım, öyle görürüm. (Çocuklar gibi.) İmgeler benim evimdir. I’m always suspicious of poems I understand. I look at the world as images, I see it that way. (Like children.) Images are my home. 12.   Ben şiiri her seferinde bozgunaContinue reading “LİR, 11 – 14”

LİR, 9 – 10

LİR – LYRE by İlhan Berk 9.  Bir şiiri bitirdiğimde benim değilmiş gibi bakarım. Benim olduğunu çok sonra anlarım. (Güneş battığı yeri bilmek ister.) When I finish a poem I view it as if it were not mine.   Much later I know it’s mine. (The sun wants to know where it sinks.) 10. HerContinue reading “LİR, 9 – 10”

LİR, 7 – 8

LİR – LYRE by İlhan Berk 7. Sözün silindiği; anlamı da saptamanın nerdeyse olanaksız olduğu yerdedir şiir. O yer hem de yok gibidir. Dil burda susmuştur çünkü. Bir şey söylemiyordur. Seziliyor, gibidir ancak. The poem is where the word disappears, the place where it is almost impossible to fix a meaning. A place, as ifContinue reading “LİR, 7 – 8”

LİR, 5 – 6

LİR – LYRE by İlhan Berk 5. Dilin ‘fosil şiirenden’ söz eder Emmerson. Buna ayakbasılmadık dil demeli. Şiiren ufku da orda baş verir. Emerson talks of the ‘fossil poems’ of the language. It ought to be called the untouched language. The poem’s horizon starts there. 6. Nesneler, imgeler gibi şairlere verilmiştir. Ama korku saçar nesneler!Continue reading “LİR, 5 – 6”

LİR, 3 – 4

LİR-LYRE  by İlhan Berk 3. İyi bir şiirde anlam pek ele geçmez. Ama hep ele geçmiş gibidir. Tek anlama sığınıp kalmamıştır. Resullerin sözleri gibi sıradağlar kurmuştur. Meaning is seldom grasped in a good poem. But it always seems that you’ve grasped it. It doesn’t take refuge only in a certain meaning. It forms mountain chainsContinue reading “LİR, 3 – 4”