Future/light

For mortals, the future was a darkness from which they hoped light would pour. — Ahmet Altan, Like a Sword Wound (English translation: Brendan Freely and Yelda Türedi) Gelecek, insanların içinden bir ışık fışkıracağını bekledikleri bir karanlıktı faniler için. — Ahmet Altan, Kılıç Yarası Gibi