LİR, 11 – 14

LİR – LYRE by İlhan Berk 11. Anlaşılıveren şiirden hep kuşku duydum. Ben dünyaya imgeler olarak bakarım, öyle görürüm. (Çocuklar gibi.) İmgeler benim evimdir. I’m always suspicious of poems I understand. I look at the world as images, I see it that way. (Like children.) Images are my home. 12.   Ben şiiri her seferinde bozgunaContinue reading “LİR, 11 – 14”

LİR, 9 – 10

LİR – LYRE by İlhan Berk 9.  Bir şiiri bitirdiğimde benim değilmiş gibi bakarım. Benim olduğunu çok sonra anlarım. (Güneş battığı yeri bilmek ister.) When I finish a poem I view it as if it were not mine.   Much later I know it’s mine. (The sun wants to know where it sinks.) 10. HerContinue reading “LİR, 9 – 10”

LİR, 7 – 8

LİR – LYRE by İlhan Berk 7. Sözün silindiği; anlamı da saptamanın nerdeyse olanaksız olduğu yerdedir şiir. O yer hem de yok gibidir. Dil burda susmuştur çünkü. Bir şey söylemiyordur. Seziliyor, gibidir ancak. The poem is where the word disappears, the place where it is almost impossible to fix a meaning. A place, as ifContinue reading “LİR, 7 – 8”

LİR, 5 – 6

LİR – LYRE by İlhan Berk 5. Dilin ‘fosil şiirenden’ söz eder Emmerson. Buna ayakbasılmadık dil demeli. Şiiren ufku da orda baş verir. Emerson talks of the ‘fossil poems’ of the language. It ought to be called the untouched language. The poem’s horizon starts there. 6. Nesneler, imgeler gibi şairlere verilmiştir. Ama korku saçar nesneler!Continue reading “LİR, 5 – 6”

LİR, 3 – 4

LİR-LYRE  by İlhan Berk 3. İyi bir şiirde anlam pek ele geçmez. Ama hep ele geçmiş gibidir. Tek anlama sığınıp kalmamıştır. Resullerin sözleri gibi sıradağlar kurmuştur. Meaning is seldom grasped in a good poem. But it always seems that you’ve grasped it. It doesn’t take refuge only in a certain meaning. It forms mountain chainsContinue reading “LİR, 3 – 4”

LİR, 1 – 2

LİR–LYRE  by İlhan Berk Thor kayalarının liriyle coşuyordu. René Char Thor was getting carried away with the rock’s lyre. René Char 1. Her şiiri bir öncekini yıkarak, yıka yıka yazmak… Yazmak budur. To write every poem by demolishing the ones before… This is writing. 2. Dilin gerçeklik sınırının nereye değin uzandığını, gerçeklik ötesiyle ilişkisinin deContinue reading “LİR, 1 – 2”