The room talks about everything

ODA / ROOM by İlhan Berk Evin doğası sessizliktir. Odalar, sofalar, merdivenler, döşemeler sessizlik eğirir. The nature of the house is silence. Rooms, sofas, stairs, furniture weave silence.  SESSİZLİK İSTER EV. THE HOUSE DEMANDS SILENCE. Ev keçiyolları yumağıdır.  Bu keçiyolları besler onu. Böyle bir sessizlik, sınırsızlık saçar. House is a winding ball of narrow paths. Continue reading “The room talks about everything”